ติดต่อ

02-0827290 / 5011688

เวลาเปิดทำการ

Mon - Fri, 8:30-16:30
History


ประวัติสหกร์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด

1. จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2525 มีสำนักงานอยู่ที่ กรมการสื่อสารทหาร บก.สูงสุด กลาโหม

2. พ.ศ. 25.. ย้ายมาที่ อาคารกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหนคร

3. พ.ศ. 2553 ขออนุมัติปรับปรุงบ้านพักประจำตำแหน่งเป็นสำนักงานสหกรณ์ เลขที่ 183/81 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหนคร